Vadsjön


Vadsjön är en anlagd våtmark från början av 90-talet där man restaurerat en sedan tidigare utdikad liten sjö/vik. Den är en välbesökt våtmarkslokal; en av länets förnämsta fågellokaler som ligger i den allra nordligaste delen av Nyköpings kommun. Det är en lokal med betade och obetade ängar, samt viktigast, ett vattenområde delvis omslutet av vass och leriga stränder. I området finns också flera lövskogsdungar, med stora bestånd av stora ekar och hassel.

Tillgänglighet

Lokalen är anpassad för besök med grupper. Lokalen är anpassad för besök av funktionshindrade på den östra sidan vid den plattform som finns där.
Senaste veckans obsar i Artportalen

Vadsjön fryser igen ganska lätt under vintern, så under denna period är den ganska fågelfattig. På ängarna och i vassområdena kan det ses siskor och steglits, framför allt om det finns många orörda områden med ogräsfröställningar.

När våren kommer blomstrar lokalen upp, och direkt när de första vakarna i våtmarken bildas kommer de första grågässen, sångsvanarna och de tidiga simänderna. Många av dessa arter stannar upp och rastar ett tag eller annars kommer det nya individer och byter av de först anlända. Nu under våren skiftar det mellan rastande arter allt eftersom deras sträcktid är. Nu kommer också de arter som häckar inom området. På ängarna finns det ängspiplärka, sånglärka, gulärla, rödbena och enkelbeckasin. I vassarna finns de arter som hör till detta område, som rörsångare, sävsparv m.m.

Under sommaren dominerar de häckande arterna, men redan i början av juni börjar det komma sträckande vadare på väg söderut. Men fortfarande finns det andra vadararter som är på väg åt andra hållet. I juli kommer de höststräckande calidrisarterna, t.ex. kärrsnäppa, spovsnäppa och mosnäppa. Under denna period kan ett besök under den mörka tiden av dygnet också vara givande. Under åren har det hörts bl.a. vaktel, småfläckig sumphöna och trastsångare. Redan i augusti kan man få se stora flockar av gäss som rastar i området. I våtmarken finns nu både rastande arter samt de ungfåglar som växt upp i området. Nu passerar även en hel del rovfågel på väg söderut. Givetvis hittas/ses det en hel del rariteter i ett område med de kvaliteter som Vadsjön har. Bl.a. har amerikansk kricka, svarthalsad dopping, större beckasinsnäppa, tereksnäppa, tuvsnäppa, dammsnäppa, styltsnäppa och större skrikörn noterats.


Lokalkarta

Om man utgår från länsväg 53 som går mellan Eskilstuna och Nyköping, svänger man vid Husby gård mot Husby-Oppunda kyrka. Efter att man passerat kyrkan kommer efter knappt 1.5 km en avtagsväg mot höger skyltat Torps säteri. Kör in på denna grusväg och parkera vid den iordninggjorda parkeringsplatsen som finns efter ca 600 m. Gå in i hagen och över kullen så kommer du till tornet. För att komma till den östra sidan åker man in på vägen som är skyltad med Vad ca 600 meter efter kyrkan. Åk nu ca 800 meter så kommer du fram till en plattform utmed vägen. Här finns det också flera parkeringsmöjligheter för några bilar strax efter plattformen.
Området är lättillgängligt, med parkeringsmöjligheter på båda sidorna av våtmarken. Tyvärr får dock inte så många bilar plats på de avsedda parkeringsytorna. Det finns flera bra utsiktspunkter, samt ett fågeltorn och ett vindskydd på den västra sidan av våtmarken. På den östra sidan passerar vägen nära våtmarken, här finns en plattform att använda. Man väljer vilken sida av våtmarken man ska besöka beroende på tid på dagen, samt givetvis var fåglarna befinner sig. Runt Vadsjön finns en vandringsled iordningställd av Husby-Oppunda hembygdsförening. Ett besök vid Vadsjön kan kombineras med besök vid Vad och ån som rinner förbi där eller vid badplatsen.


I och med betet får man på västra sidan räkna med att dela området med ibland närgångna och nyfikna kor.Vadsjön. Foto © Peter Lantz

Vadsjön. Foto © Jan Gustafsson